Βραβείο Ασφαλείας ExxonMobil /ΕSSO Κύπρου

Εισφορά στον Σύνδεσμο «Οι Φίλοι των Εφηβικών Ξενώνων Λευκωσίας»

Χρηματική εισφορά ύψους €2000 έκανε η ExxonMobil/Εsso Κύπρου στον Σύνδεσμο

«Οι Φίλοι των Εφηβικών Ξενώνων Λευκωσίας».

Η εισφορά εμπίπτει στα πλαίσια του Βραβείου Ασφαλείας Υπαλλήλων Εγκαταστάσεων Λάρνακας που καθιέρωσε η εταιρεία τα τελευταία 15 χρόνια.  Βάσει του θεσμού αυτού, Υπάλληλοι της εταιρείας προτείνουν φιλανθρωπικά ιδρύματα που επιτελούν κοινωφελές έργο και τα οποία επωφελούνται των ποσών που εισφέρει η Εταιρεία, εφόσον οι ίδιοι εργάζονται σε πλαίσια ασφάλειας.

Ο Σύνδεσμος «Οι Φίλοι των Εφηβικών Ξενώνων Λευκωσίας» ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και στήριξη – ηθική, οικονομική και ψυχολογική – στους εφήβους που φιλοξενούνται στους ξενώνες, ενισχύοντας έτσι το έργο του Γραφείου Ευημερίας.  Στόχοι του Συνδέσμου επίσης είναι η κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των εφήβων, η ψυχαγωγία, η κοινωνική προσαρμογή, η βοήθεια στην εξεύρεση εργασίας καθώς και η περαιτέρω στήριξη και παροχή οικονομικής βοήθειας στα παιδιά που αποχωρούν από τους Ξενώνες μετά την ηλικία των 18 ετών στις σπουδές τους ή για την αποκατάσταση τους.

Στο στιγμιότυπο ο  Διευθυντής Εγκαταστάσεων Λάρνακας ExxonMobil/Εsso Κύπρου κος. Γιώτης Τσερκέζος  παραδίδει την επιταγή στην Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου κα. Μαρία Χατζηγιαννακού. Παρούσα επίσης η Γραμματέας του Συνδέσμου κα. Γιούλα Στρούθου (αριστερά) και η κα. Κάσια Χρυσοστόμου της ExxonMobil/Esso.