Περισσότερα από 4 εκατομμύρια μπαταρίες ανακυκλώθηκαν στην Κύπρο το 2018

Ξεπερνώντας κάθε προσδοκία το 2018, η ΑΦΗΣ Κύπρου, το συλλογικό σύστημα διαχείρισης μπαταριών, κατάφερε με την βοήθεια του κοινού να συλλέξει και να ανακυκλώσει  77 τόνους μπαταρίες (περίπου 4,300,000 μπαταρίες). Η ποσότητα αυτή παρουσιάζει αύξηση 18% σε σχέση με τη συλλογή μπαταριών το 2017.

Ο αριθμός αυτός αποτελεί ρεκόρ για τον Οργανισμό, που για φέτος θέτει ακόμα υψηλότερους στόχους, φιλοδοξώντας στη συλλογή 90 τόνων μπαταριών.

Οι ποσότητες που συνελέγησαν αντικατοπτρίζουν από την μια το αποτέλεσμα των εντατικών προσπαθειών του Οργανισμού και από την άλλη την προσπάθεια που έγινε από το κοινό για να ανακυκλώσει τις μπαταρίες του και να μην τις απορρίψει στα σκουπίδια.

Ο Οργανισμός θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους εμπλεκόμενους για την καλή συνεργασία τους και ιδίως το κυπριακό κοινό για την ανταπόκριση και την ευαισθητοποίησή του. Σε αυτό το πλαίσιο ευελπιστούμε στη συνέχιση της ενίσχυσης των προσπαθειών μας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι ανακύκλωσης μπαταριών και το 2019.