Πρώτη ημέρα τελευταίας περιόδου:

Πιθανή ημερομηνία τοκετού:

εώς