Eurovision 2018: I?I�I�I?I� I?I�I? I�I? I�I?I�I?I?I?I?I? I�I?I� I�I?I?I�I�I� I?I?I� I�I? I?I�I?I?I? I?I�I?I? I?I?I�I?I?I? I?I�I?I�I?I�; (vid)

I�I?I?I�I? I�I�I�I? I�I? I?I?I?I?I�I�I? I�I?I� I?I� I?I�I?I?I?I?I�I? I�I? I�I�I�I?I?I? I?I?I�I?I�I?I?I?I?I? I�I�I� Eurovision;

I�I�I? I?I�I?I?I?I?I?I� I?I� I�I?I?I�I?I�I� I?I?I?I?I�I?I?I?, I�I�I�I� I?I?I?I?I�I?I� I?I? I�I?I?I�I?I?I�I�I�I�I� I�I?I?I�I? I�I�I�I? I�I?I�.

I�I?I?I?I�I?I�I�I? I?I?I� I�I? A�ToyA�, I�I� I?I�I?I?I�I�I?I�I� I�I?I� I�I?I?I�I�I�, I?I� I�I?I?I�I?I�I?I�I?I?I� I�I�I?A�Netta Barzilai.

I�I?I�I?I�I� I?I�I�I� I�I�I? I�I�I?I?I�I?I� I�I�I?I?I�I?I?I�I?I� I�I?I� I�I?I�I?I?I�I?I?I?I? I�I� I?I�I?I?I�I�I?I�I�I� I�I? I�I?I�I?I�I?I�I? I?I�I�I? I�I?IZI�I� I?I�I?I�. I?I� I?I�I� I?I�I?I�I?I?I�I?I� I?I�I? I�I�I? I�I�I�I�I�I�I�I?I� I�I?I?I� I�I?I� I�I? I�I?I?I�I�I� I?I�I?I?I?I?I� I�I? I?I?I�I?I�I?I?I?I?I? I�I?I�I?I?I�I?I?I?I? I�I�I� Eurovision I�I�I�I? I�I? 1998, I?I�I�I�I?I� I�I?I?I?I?IZI� 20 I�I?I?I?I?I� I�I?I?I?, I?I� I�I? I?I?I?I?I�I�I? A�DivaA� I�I�I� Dana International.

I�I�I? I?I� I�I?I?I?I� I�I?I�I?I�I� I�I�I?I?I?I?I?I�I�I?I?. I�I�I?I�I� I�I? I?I?I?I�I�I? I?I�I? I?I� I?I�I�I�I�I�I?I�I�I�!

https://www.youtube.com/watch?v=CziHrYYSyPc