Ευρωπαϊκή Ημέρα Επαγρύπνησης για τα Αντιβιοτικά, 18 Νοεμβρίου Ημερίδα Επαγρύπνησης για τα Αντιβιοτικά Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Την ημέρα αυτή σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνουν χώρα πληθώρα εκδηλώσεων που στόχο έχουν την ενημέρωση του κοινού για τις χρήσεις και τις ενδείξεις χορήγησης αντιβιοτικών, αλλά και την προώθηση της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας στην ορθήχρήση αντιβιοτικών.

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΠΚ) στις 17 Νοεμβρίου πραγματοποίησε ημερίδα με ομιλητές τον Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του ΕΠΚ, Καθηγητή Παθολογίας-Λοιμώξεων κ.Γεώργιο Πετρίκκο και τον Καθηγητή Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Tuftsτης Βοστόνης κ.Θεοχάρη Θεοχαρίδη, σχετικά με το πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής. Παράλληλα, όλη την εβδομάδα, σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου αναρτήθηκαν αφίσες και μοιράσθηκαν ενημερωτικά έντυπα από προσωπικό και φοιτητές της Ιατρικής Σχολής, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ορθή χρήση αντιβιοτικών.

Η χρήση των αντιβιοτικών τον τελευταίο αιώναέχει αναμφίβολα συμβάλει στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των λοιμώξεων και έσωσαν εκατομμύρια ζωές ,μειώνοντας τη νοσηρότητα και παρατείνοντας το προσδόκιμο επιβίωσης του ανθρώπου . Ταυτόχρονα όμως, έχει οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας, με κύριο την εμφάνιση και διασπορά ανθεκτικών βακτηριδίων. Ενδεικτικά, σε πανευρωπαϊκή μελέτη που διεξήχθη το 2011-12, το 45% των νοσηλευόμενων ασθενών στα νοσοκομεία της Κύπρου λάμβαναν αντιβιοτικά, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη ήταν 35%. Ανάμεσα στα συχνότερα χρησιμοποιούμενα ήταν αντιβιοτικά ευρέως φάσματος, όπως κεφαλοσπορίνες, κινολόνες και καρβαπενέμες, που ενοχοποιούνται σαν παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη από πολυανθεκτικά μικρόβια(ECDCPointprevalencesurvey, 2011-12).Επιπλέον, με δεδομένα του 2014 και σε αναλογία πληθυσμού, η Κύπρος έχει την έκτη υψηλότερη κατανάλωση αντιβιοτικών στην κοινότητα (δεδομένα ESAC-Net). Αποτέλεσμα της υπερκατανάλωσης και αλόγιστης χρήσης των αντιβιοτικών, είναι η ανάπτυξη αντοχής στα αντιβιοτικά. Η χώρα μας συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά πολυανθεκτικών μικροβίων (όπως MRSA καιανθεκτικά στελέχη Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella).

Τα προαναφερθέντα μεταφράζονται σε αυξημένες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, επιβαρύνοντας το υπάρχον σύστημα υγείας. Παράλληλα ευνοούν την ανάπτυξη και επικράτηση ανθεκτικών μικροβίων, που με τη σειρά τους ευθύνονται για δυσίατες λοιμώξεις, με υψηλά ποσοστά θεραπευτικής αποτυχίας και δυσμενέστερη πρόγνωση για τους ασθενείς. Ως εκ τούτου, καθίσταται φανερή η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και άμεση εφαρμογή προγραμμάτων ορθολογικής διαχείρισης των αντιβιοτικών, για να μη ζήσουμε τη μετά τα αντιβιοτικά εποχή.